Naturreservat

OM NATURRESERVATET

Naturreservat är ett naturområde som skyddas med lagstiftning.
Det kan vara ett område som är betydelsefullt för människan, floran och faunan, eller är av intresse ur ett geologiskt perspektiv.